Интересни

All the posts published

Водачите на товарни автомобили, превозващи различни видове товари трябва: Да прилагат знанията за вида на товарите Правилното им разпределение при товарене в полуремаркето Начините на укрепването им и правилата за безопасност Тези дейности са придобити от курса за професионална компетентност и опит за автомобилен превоз на товари. Водачите са задължени да спазват следните изисквания и правила: Да гарантират правилното им и надежно обезопасяване и елиминиране на опасностите за товари, …

Виж повече →

Правилното разпределение и укрепване на товарите са от изключително значение за безопасното им и сигурно транспортиране. Преди да настъпи процеса на товарене е необходимо водачът да се погрижи подът на ремаркето да бъде чист и сух. По време на товаренето е желателно водачът да бъде в безопасна зона близо до превозното средство и при небходимост да сътрудничи. В тази връзка водачите на автомобилите преминават курс по професионална компетентност за …

Виж повече →

Опасни стоки (ADR) са материали или предмети с опасни свойства, представляват потенциална опасност за човешкото здраве и безопасност, инфраструктурата и/или транспортните им средства. Транспортът на опасни товари се контролира и управлява от различни регулаторни режими, действащи както национално, така и на международно равнище. Съвместно тзи регулаторни режими налагат средтсвата, чрез които опасните стоки трябва да се транспортират. Фирма ,,Некст Логистик“ притежава всички нужни сертификати, обучени шофьори и превозни средства …

Виж повече →

Интермодален Терминал Пловдив ИМТ Пловдив осигурява възможност за бърз и ефективен комбиниран превоз, на контейнерни товари от тирове, с железопътен транспорт и допринася за намаляване на трафика по републиканската пътна мрежа, както и за намаляването на вредните емисии. Терминалът е разположен на площ от 71 450 кв.м., в района на ЖП гара Тодор Каблешков. Площадката на терминала служи за товаро-разтоварни дейности на контейнери, от вагон на тир  и обратно, …

Виж повече →

Благоприятното географско положение на България е най-големият плюс за развитието на транспортния сектор в страната. България е готова да се включи във всякакъв вид иновация, която да допринесе за просперитета ни. Точно поради тази причина Пловдив е първият град в страната с построен интермодален терминал – Златитрап – в съответствие с политиката на ЕС . Терминалът е изграден на гара Тодор Каблешков, която е част от железопътен възел Пловдив …

Виж повече →

Понятието „логистика“, произхожда от старогръцките думи λόγος [логос] – дума, термин, сметка и λογιστικός [логистикос] – способност за разсъждаване и изчисляване. Според Римската империя, логистиката е била свързана със функции по снабдяването на армията, съхранение и транспорт . Логистиката като наука и като инструмент на бизнеса в гражданските отношения се формира в началото на 1950 година. Развитието е тясно свързана с историята и еволюцията на пазарните отношения в индустриално …

Виж повече →

Некст Лоджистикс може да ви предложи ежеседмичен групажен транспорт на вашите пратки. Складиране и групиране на всякъкви видове палети, кашони и пратки в Европа и Турция. Като предимствата са изцяло в полза на клиента. Разходите за транспорт намаляват, колкото по голяма става вашата пратка. Получавате една сигурност, че  ще има осигурено място, за да бъде експедирана всяка седмица и бъде доставена в срок. Разполагаме със собствен склад с площ …

Виж повече →
Интересни Archives - Nextlogistic
bg Bulgarian
X