НЕЖЛА ЮМЕР

Спедиционен посредник

ИНТЕРЕСНА ИНФОРМАЦИЯ

Нежла Юмер е магистър по Управление на човешките ресурси, с предходно образование по Европеистика и като специалист в европейската интеграция, тя се отличава със своята находчивост и адаптивност.

Езици – български, турски и английски

Основна дейност – отговаря за транспорта по релация: Турция – България и обратно.

Тя започва кариерата си в транспортния сектор през 2016, като част от екипа на Трък Фери ЕООД.

Придобитите умения в работата са търпение и постоянство в изпълнението на задачите.

КОНТАКТИ

NextLogistic Ltd.
Спедиционен посредник

– Present

https://nextlogistic.eu/

nyumer@nextlogistic.eu

Mobile:     +359 895 505 442     

Direct phone:  +359 32 940 990

Комуникативна личност

Гъвкавост и работна етика

Организационни
умения

Нежла Юмер

Нежла Юмер

All the posts published

Интермодален Терминал Пловдив ИМТ Пловдив осигурява възможност за бърз и ефективен комбиниран превоз, на контейнерни товари от тирове, с железопътен транспорт …

Благоприятното географско положение на България е най-големият плюс за развитието на транспортния сектор в страната. България е готова да се включи …

Нежла Юмер, Author at Nextlogistic
bg Bulgarian
X