Блог и медия

Първоначално самото понятие “карго застраховка” е означавало застраховка срещу транспортни рискове по време на морски превоз. По късно в края на …

Една от основните части от работния процес на счетоводния отчетник на фирма „Некст Лоджистикс“ ЕООД е обработката на транспортни документи. Тя …

Некст Логистик е специализиран в превоза на различни товари в цяла Европа, част от услугите включват извозване на отпадъци. Както знаете …

Некст Логистик набира превозвачи за тракинг на собствени ремаркета. Компанията предлага постоянна кръгова заетост по следните релации: България – Германия – …

EKAER номер – за внос и износ на стоки в пределите на Унгария Днес ще ви запознаем със Системата за електронен …

Водачите на товарни автомобили, превозващи различни видове товари трябва: Да прилагат знанията за вида на товарите Правилното им разпределение при товарене …

Правилното разпределение и укрепване на товарите са от изключително значение за безопасното им и сигурно транспортиране. Преди да настъпи процеса на …

Опасни стоки (ADR) са материали или предмети с опасни свойства, представляват потенциална опасност за човешкото здраве и безопасност, инфраструктурата и/или транспортните …

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА КОМАНДИРОВАНЕ Република Франция – Нова версия на SIPSI от 16.07.2019г. Уважаеми колеги, По повод новата …

Интермодален Терминал Пловдив ИМТ Пловдив осигурява възможност за бърз и ефективен комбиниран превоз, на контейнерни товари от тирове, с железопътен транспорт …

Блог и медия - Nextlogistic
bg Bulgarian
X