Интермодален транспорт

България до Турция и обратно…

Разписание

От 2015 г. компанията разработва маршрутна линия между България и Турция, като днес вече можем да предложим на нашите клиенти, не просто иновация, а цялостно транспортно решение. Създадохме график, който е ежеседмичен удобен не само за транспортните и логистични компании, а и за директните клиенти и техните продукти и доставки.

Пловдив, България

18:30

Чаталджа, Турция

12:30

Чаталджа, Турция

18:30

Пловдив, България

12:30

Начин на работа

Интермодалният транспорт става все по-популярен и е логистичното решение на бъдещето. Той включва комбиниране на различни видове транспорт, за постигане на оптимални по отношение на сроковете и цените маршрути.
Най-малко два различни вида транспорт се комбинират, за да се създаде бърза, ефикасна и екологично разумна транспортна верига – без да се променя транспортния контейнер. Интермодалният терминал натоварва и разтоварва контейнери и ремаркета от и към влакове.

Вредни емисии

Товарният транспорт е отговорен за, приблизително, една четвърт от карбоновите емисии в Европа. Въглеродният диоксид (Cо2) е безцветен газ, считан за първоизточника на глобалното затопляне. България, със своята стратегическа локация, се използва като транспортен коридор, между Европа и Азия, което причинява повече от очакваното замърсяване на въздуха и околната среда. Интермодалният транспорт е комбинация от сухопътен и железопътен транспорт. Иновация, премахваща частично товарните автомобили от пътя, като по този начин облекчава движението и намалява вредните емисии. Включително: карбоновите емисии, азотните и  хидрокарбоновите окиси, консумацията на енергия и атмосферните шумове.  Железопътният транспорт е считан за най-екологичното решение.

За терминала

Интер Модален Терминал (ИМТ) Пловдив е първият български интермодален терминал, предназначен да обработва интермодални товарни единици. Терминалът е напълно ограден, върху площ от 77 342 кв.м. и разполага със собствен паркинг от 6500 м², за товарни автомобили, с възможност за работа през нощта. Съоръжението е изградено съобразно всички европейски изисквания, на които трябва да отговаря, за да предложи на клиентите си оптимално качество на услугата. Разположено е на железопътна линия София-Бургас, част от Европейски Транспортен Коридор номер 10. Разполага и със зона за охлаждане/отопление на контейнери.

100%

СИГУРНОСТ

 

CO2

ПО-МАЛКО ВРЕДНИ ЕМИСИИ

 

РЕГУЛЯРЕН ГРАФИК

ПО-БЪРЗА ДОСТАВКА

Интермодален транспорт - Nextlogistic
bg Bulgarian
X