August, 2019

All the posts published

Опасни стоки (ADR) са материали или предмети с опасни свойства, представляват потенциална опасност за човешкото здраве и безопасност, инфраструктурата и/или транспортните им средства. Транспортът на опасни товари се контролира и управлява от различни регулаторни режими, действащи както национално, така и на международно равнище. Съвместно тзи регулаторни режими налагат средтсвата, чрез които опасните стоки трябва да се транспортират. Фирма ,,Некст Логистик“ притежава всички нужни сертификати, обучени шофьори и превозни средства …

Виж повече →

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА КОМАНДИРОВАНЕ Република Франция – Нова версия на SIPSI от 16.07.2019г. Уважаеми колеги, По повод новата версия на сайта SIPSI, която действа от 16.07.2019г., Ви предоставяме следната информация и примерно попълнени формуляри с указания. На следния сайт следва да се направи онлайн регистрация от транспортните предприятия, които извършват превози от/до Република Франция, както и каботажни превози, като извън обхвата на регистрация са транзитните превози. …

Виж повече →

Интермодален Терминал Пловдив ИМТ Пловдив осигурява възможност за бърз и ефективен комбиниран превоз, на контейнерни товари от тирове, с железопътен транспорт и допринася за намаляване на трафика по републиканската пътна мрежа, както и за намаляването на вредните емисии. Терминалът е разположен на площ от 71 450 кв.м., в района на ЖП гара Тодор Каблешков. Площадката на терминала служи за товаро-разтоварни дейности на контейнери, от вагон на тир  и обратно, …

Виж повече →
August 2019 - Nextlogistic
bg Bulgarian
X