Nextlogistic logo white and yellow
ЛОГО NEXTLOGISTIC WHITE AND YELLOW
  • QUALITY TRANS BROKERS LOGO

Куалити Транс Брокерс

Куалити Транс Брокерс“ ЕООД е лицензиран застрахователен брокер от 2014 г. Брокерът предлага продуктите на утвърдени застрахователни, пенсионноосигурителни и здравноосигурителни компании в България.

Тяхната цел е да помагат на застрахованите в развитието и разработването на стратегии за управлние на риска, съответстващи на рисковия портфейл.

Какво предлагат:

  • Предоставят на клиента възможност за избор спрямо неговите интереси, като договарят оферти с различни застраховатлни компании;
  • Грижат се за предстоящите вноски – лично следят падежите по полиците и уведомяват клиентите своевремнно;
  • Подготвят и окомплектоват всички необходими документи при сключване на застрахователна полица;
  • Личен подход към всеки клиент;
  • Пълно съдействие не само при избора на застраховатлен продукт;
  • Спестяват време и средства – застраховка при най-добрите условия без да напускате стола си.
„Куалити Транс Брокерс“ ЕООД е член на Асоциацията на застрахователните брокери в България.
Куалити Транс Брокерс - Nextlogistic
bg Bulgarian
X