Nextlogistic logo white and yellow
ЛОГО NEXTLOGISTIC WHITE AND YELLOW

Финанс Консулт

Финанс Консулт предоставят възможно най-всеобхватната и качествена услуга в областта на данъчно и счетоводно консултиране, корпоративни финанси и инвестиции. Дружеството разполага с висококвалифицирани специалисти, с богат опит, в областта на финансите и счетоводството. Услугите им се простират от общо консултиране по нормативно-правната рамка на възникнал казус до предоставяне и внедряване на комплексни решения в големи корпоративни структури.

Данъчно консултиране

 • Съставяне на месечни, тримесечни и годишни данъчни декларации на физически и юридически лица;
 • Изготвяне и подаване на всички необходими документи за регистрация по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС);
 • Изготвяне и подаване на месечни справки декларации по ЗДДС;
 • Данъчно планиране и оптимизиране;
 • Съдействие при възстановяване на данък при източника, както и данък добавена стойност в рамките на ЕС;
 • Данъчно консултиране при преобразуване и корпоративно преструктуриране

Счетоводни услуги

 • Пълно счетоводно обслужване и интегрирани решения в управленското и финансово счетоводство
 • Администриране на персонала, труд и работна заплата (ТРЗ)
 • Годишно приключване и консултиране по НСС и МСФО
 • Вътрешен счетоводен одит

Финансови и инвестиционни решения

 • Консултиране при корпоративни преструктурирания
 • Финансово моделиране
 • Бизнес планиране, бюджетиране и анализ
 • Икономически анализи на национално и секторно ниво за широк набор от индустрии
 • Финансово планиране, структуриране и изпълнение на проектно финансиране
 • Оптимизация на фирмените финанси и цената на капитала
Финанс Консулт - Nextlogistic
bg Bulgarian
X