OUR BLOG

A Collection of Bits and Bytes that will make your day.
New articles will be posted every week.

EKAER номер – за внос и износ на стоки в пределите на Унгария Днес ще ви запознаем със Системата за електронен контрол, на сухопътен транспорт, на стоки от и за Унгария, или казано накратко EKAER. Новите регламенти, които правят използването на системата задължителна в Унгария, влизат в сила от 1 януари 2015 г. с цел да се премахнат измамите с ДДС и да се сведе до минимум злоупотребата с …

Виж повече →

Водачите на товарни автомобили, превозващи различни видове товари трябва: Да прилагат знанията за вида на товарите Правилното им разпределение при товарене в полуремаркето Начините на укрепването им и правилата за безопасност Тези дейности са придобити от курса за професионална компетентност и опит за автомобилен превоз на товари. Водачите са задължени да спазват следните изисквания и правила: Да гарантират правилното им и надежно обезопасяване и елиминиране на опасностите за товари, …

Виж повече →

Правилното разпределение и укрепване на товарите са от изключително значение за безопасното им и сигурно транспортиране. Преди да настъпи процеса на товарене е необходимо водачът да се погрижи подът на ремаркето да бъде чист и сух. По време на товаренето е желателно водачът да бъде в безопасна зона близо до превозното средство и при небходимост да сътрудничи. В тази връзка водачите на автомобилите преминават курс по професионална компетентност за …

Виж повече →

Опасни стоки (ADR) са материали или предмети с опасни свойства, представляват потенциална опасност за човешкото здраве и безопасност, инфраструктурата и/или транспортните им средства. Транспортът на опасни товари се контролира и управлява от различни регулаторни режими, действащи както национално, така и на международно равнище. Съвместно тзи регулаторни режими налагат средтсвата, чрез които опасните стоки трябва да се транспортират. Фирма ,,Некст Логистик“ притежава всички нужни сертификати, обучени шофьори и превозни средства …

Виж повече →

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА КОМАНДИРОВАНЕ Република Франция – Нова версия на SIPSI от 16.07.2019г. Уважаеми колеги, По повод новата версия на сайта SIPSI, която действа от 16.07.2019г., Ви предоставяме следната информация и примерно попълнени формуляри с указания. На следния сайт следва да се направи онлайн регистрация от транспортните предприятия, които извършват превози от/до Република Франция, както и каботажни превози, като извън обхвата на регистрация са транзитните превози. …

Виж повече →

Интермодален Терминал Пловдив ИМТ Пловдив осигурява възможност за бърз и ефективен комбиниран превоз, на контейнерни товари от тирове, с железопътен транспорт и допринася за намаляване на трафика по републиканската пътна мрежа, както и за намаляването на вредните емисии. Терминалът е разположен на площ от 71 450 кв.м., в района на ЖП гара Тодор Каблешков. Площадката на терминала служи за товаро-разтоварни дейности на контейнери, от вагон на тир  и обратно, …

Виж повече →

Експерт Логистика – Спедитор Freight Forwarder Във връзка с разширяването на компанията и създаването на нови отдели, „Некст Логистикс“ ЕООД търси да назначи опитни експерти в спедиторската дейност. Спедитор е агент, който действа от името на вносители, износители или други дружества, за да организира безопасно и максимално ефективно и рентабилно, транспортирането на стоки. Работи с компютърни системи и различни видове борси, за да избере най-доброто решение за нуждите на …

Виж повече →

Оперативен счетоводител Във връзка с разширяването на компанията, „Некст Логистикс“ ЕООД търси да назначи Оперативен счетоводител. Основни задължения: – проверка и обработка  на първични счетоводни документи; – изготвяне на справки; – подпомага екипната работа, в съответствие със счетоводната политика и българското законодателство; – следене и актуализиране на разчетите с контрагенти; Изисквания за позиция „Оперативен счетоводител“: –  опит като оперативен счетоводител се счита за предимство – умения за общуване – …

Виж повече →

Куалити Транс Брокерс обслужва водещи компании за транспорт на товари, в областта на международните превози. Във връзка с разширяване на дейността си, търсим да назначим служител в отдел „Застраховане“. Основни отговорности: – Администриране дейността по застраховане на активи; – Следене валидността на сключените застраховки; – Осъществяване на комуникация със застрахователните компании, във връзка със: сключване, подновяване и прекратяване на застрахователни полици. – Организиране предявяването на претенции във връзка с …

Виж повече →

Спедитор експерт – Въздушен транспорт  Air Cargo Във връзка с разширяването на дейностите на компанията, „Некст Логистикс“ ЕООД търси да назначи кандидат Спедитор с опит във въздушното карго. Експерт, който действа от името на вносители, износители или други дружества, за да организира безопасно и максимално ефективно и рентабилно транспортирането на техните стоки и пратки. Да работи с компютърни системи и различни видове борси за да избере най-доброто решение за …

Виж повече →
  • 1
  • 2
Blog - Classic & Sidebar - Nextlogistic
bg Bulgarian
X