ШЕНОЛ ЧАВДАРЛИЕВ

Експерт логистика

ИНТЕРЕСНА ИНФОРМАЦИЯ

Шенол Чавдарлиев е с висше образование по Маркетинг, което поставя основите на неговите презентаторски умения, важни при представянето на компанията.

Езици – български, турски, английски

Основна дейност –  водене на преговори, организране на групажен и комплектен транспорт спрямо нуждите на клиента, съдейства за логистичните услуги.

Той стартира професионалната си кариера в сферата на транспорта и спедецията в “НЕКСТ ЛОГИСТИКС” ЕООД през 2015г.

Девиз: „Каквото посееш днес, това ще пожънеш утре!„

КОНТАКТИ

NextLogistic Ltd.
Експерт логистика

– Present

https://nextlogistic.eu/

 shchavdarliev@nextlogistic.eu

Mobile:     +359 893 406 726

Direct phone:  +359 32 940 990

Търговски умения

Работа в екип
и динамична среда

Иновативност

Шенол Чавдарлиев

Шенол Чавдарлиев

All the posts published

Понятието „логистика“, произхожда от старогръцките думи λόγος [логос] – дума, термин, сметка и λογιστικός [логистикос] – способност за разсъждаване и изчисляване. …

Шенол Чавдарлиев, Author at Nextlogistic
bg Bulgarian
X