Image Not Found On Media Library

АТАНАС БЕЛЕВ

Експерт логистика

ИНТЕРЕСНА ИНФОРМАЦИЯ

Атанас Белев е от 2 години и половина в сферата на транспорта.

Езици – български и английски език

Основна дейност

Неговите придобити умения в работата са прецизност, търпение и постоянство, които го изграждат като професионалист.

КОНТАКТИ

NextLogistic Ltd.
Експерт логистика

– Present

www.nextlogistic.eu

abelev@nextlogistic.eu

Mobile:     +359 895 522 017

Direct phone:  +359 32 940 990

Комуникативна личност

Гъвкавост и работна етика

Организационни
умения

Атанас Белев

Атанас Белев

All the posts published

За превозването на Вашите стоки, за които не е нужно цяло превозно средство, използваме групажния ни превоз, чрез който обединяваме всички …

Атанас Белев, Author at Nextlogistic